Doneren

Heritage Sinfonietta is een orkest van en voor Limburg, met als missie om kwalitatief hoogstaande uitvoeringen van klassieke muziek bereikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen in de provincie. Draagt u ons en onze missie een warm hart toe en wilt u ons steunen, dan kunt u een eenmalige donatie doen door een bedrag naar keuze over te maken aan Stichting Heritage Sinfonietta, NL21 RABO 0334 8291 27 te Roermond.

Wilt u voor een langere periode bijdragen aan onze missie? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@heritagesinfonietta.nl of vrienden@heritagesinfonietta.nl.

ANBI
Stichting Heritage Sinfonietta is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.