Organisatie

Bestuur

Voorzitter
Karin Straus

Penningmeester
Nico de Vogel

Algemeen bestuurslid
Wilmien Hamming-Slaghuis

Algemeen bestuurslid
Jos Vervuurt

Organisatie

Artistieke leiding
Martijn Pepels
martijn@heritagesinfonietta.nl

Zakelijke leiding
Nicole Geerlings
nicole@heritagesinfonietta.nl

Artistieke en zakelijke medewerking
Saskia Frijns
saskia@heritagesinfonietta.nl

Over de Stichting

Doelstelling
Stichting Heritage Sinfonietta heeft als doel het (doen) vertolken/promoten/uitvoeren van klassieke muziek, in de meest ruime zin des woord, het hiermee verbinden van sociaal-maatschappelijke en/of educatieve initiatieven, en het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Culturele Codes
Heritage Sinfonietta zet zich voortdurend in om de culturele codes te implementeren. Daarbij kijken we niet alleen naar de korte termijn, maar juist ook naar de lange termijn. Een volledige en optimale integratie van de verschillende codes vraagt om tijd en het blijven zetten van nieuwe stappen. Daar blijven we ons ook de komende jaren volop voor inzetten. Lees hier meer over onze missie, visie en de culturele codes in ons Bedrijfsplan.

ANBI
Stichting Heritage Sinfonietta is aangemerkt als culturele ANBI. Wilt u een donatie doen aan Heritage Sinfonietta? Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Voor meer informatie over doneren en manieren waarop u het orkest kunt steunen, klik hier.

RSIN
8592.31.112

BTW-nummer
NL 859231112B01

Algemeen contact
info@heritagesinfonietta.nl

Fondsen en sponsoring

Stichting Heritage Sinfonietta heeft in het verleden reeds steun mogen ontvangen van o.a.:

  Logo Rabobank  

 

Documenten

Bekijk hier ons jaarverslag en jaarrekening van 2023.

Bekijk hier ons beleidsplan 2025-2028.

Bekijk hier het Huishoudelijk Reglement 2021.

Meer informatie gewenst of vragen over bovenstaande documenten?
Stuur een mail naar nicole@heritagesinfonietta.nl