Steun het orkest

Wilt u Heritage Sinfonietta steunen? Dat kan op verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld vriend worden van het orkest, of u kunt een donatie doen.
Dankzij uw hulp kunnen wij blijven spelen en prachtige concerten organiseren voor iedereen in Limburg!

ANBI
Stichting Heritage Sinfonietta is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.